in

Bilimsel Makale Yazımı – 2 –

seo uyumlu makale yazmak
  1. bölümü okumak için buraya tıklayınız.

Yazı dizimizin ikinci bölümünde, yazdığımız makalelerde ki bilgilerinin sunulmasında kullanabileceğimiz materyallerin, tabloların önemine ve nasıl olmasına ilişkin bilgileri paylaştıktan sonra makalelenin biçimini etkili ve doğru bir şekilde olması için nüans bilgiler verilecektir.

-Materyaller ve Yöntemler

Bu bölüm yazılması en kolay bölümdür. Çünkü araştırma sırasında, çalışma süresince ne yapıldıysa o yazılacaktır. Fakat burada ilginç bir nokta göze çarpar ki; bir yazının reddedilmesinin en önemli sebebi yetersiz materyal ve yöntem bölümüdür. 

-Tablolar

Tablolar sayılarla dolu ve karmaşık olmamalı, basit ve kolayca anlaşılabilir olmalıdır. Yazı içerisinde ve tabloda ki veriler birbirini tamamlamalıdır. Tablo açıklamaları uygun olmalıdır. Bağımlı değişkenler sütunlarda, bağımsız değişkenler satırlarda yer almalıdır. Her değişken için birim tanımlanmış olmalıdır. Tablolarda kısaltmalar kullanılmamalı fakat kullanmak gerekiyorsa dipnotla belirtilmelidir. Çift aralıklı olmalı ve vertikal çizgi olmamalıdır. 

-Şekil ve Grafikler

Çoğu okuyucu, sayfalarca yazı yerine öncelikle şekillere bakmayı tercih eder. Şekillerde tablolarda olduğu gibi yazıda olmayan bilgileri aktarmalıdır. Hangi tip veriye hangi tip grafiğin uygun olacağı konusu bir sanatçı titizliği ile belirlenmelidir. Kolay okunabilir olması için çizgiler kalın ve yazılar büyük puntoda olmalıdır. Şekillerin başlığı ayrıntılı, kolay anlaşılabilir olmalıdır. 

-Sonuç

“İyi bir araştırma makalesi gök gürültüsüyle başlayıp şimşekle bitmelidir.”[1] Yazının sonunda okuyucunun kafasında ışıkların belirlenmesi sağlanmalıdır. Çıkarımlar açık, kesin, haddini aşmayan ve çarpıcı bir üslupla yazılmalıdır. 

-Tartışma

Giriş, sonuç ve tartışma bölümlerinde tekrardan kaçınılmalıdır. Çalışmanın ön sonuç mu yoksa kesin sonuç mu olduğu ilk fırsatta belirtilmelidir. “Tartışma bölümü yazının yeni bir bulgu sunmasıyla başlamalıdır. Kesinlikle sıkıcı tarih dersiyle başlamamalıdır”[2] Bu bölüm sonuçların yorumlandığı ve daha önce yayımlan yayınlarla karşılaştırıldığı yerdir. Sonuçta yer verilmeyen bulgulara tartışma bölümünde yer verilmemelidir. Önceki yayımlanan bulgularla çelişen sonuçlar çıkarsa bu çalışmaları aşağılamak doğru değildir. Bu bölümde ki üslup, okuyucuyla tartışıyor gibi olmalıdır. Hataları ve eksikleri kabul etmeye hazır ve mütevazi olunmalıdır. Bulguların ve yorumların yenilikler meydana getirdiği ısrarla söylenmelidir. Tartışma gereğinden fazla uzatılmamalıdır.  Spekülasyondan kaçınılmalı, yapılması zorunluysa zekice yapılmalıdır. Alternatif açıklamalar yapılmalıdır. Tartışma bölümünde yazarın en güçlü kozu daha önce yayımlanmış çalışmalardaki metodolojik hatalar, eksiklikler ve zafiyetlerdir. 

-Kaynaklar

Referanslar hedef derginin formatına uygun olarak yazılması gerekir. Makale içi referans numarasının referans sırasıyla tutarlılık göstermesi zorunludur. İdeal kaynak/referans sayısı 20 ile 40 arasındadır. Kaynak çeşitleri; dergi makaleleri, kitaplar ve diğer monograflardır.

[1] Arslan, a.g.m

[2] Arslan, a.g.m

What do you think?

0 Beğeni
Upvote Downvote

Bir cevap yazın