in

Demokrasi

demokrasi pusuladan ibaret degilbe96c21317295af9a54d

Yazımızda demokrasi kavramına değineceğiz.

Yazımız dört başlıktan oluşmaktadır.

  • Genel Olarak
  • Demokrasi ile Cumhuriyet ve Monarşi Kavramları
  • Demokrasinin Unsurları
  • Örneklerle Demokrasi

1. Genel Olarak

Demokrasi daha iyisini bulana kadar en iyisidir.Gelişen her ülkenin kırmızı çizgisidir.

“Halkın halk için halk tarafından yönetilmesidir.”

Demokrasinin olduğu yerlerde insanlar daha mutlu,umutlu ve yaşamaya bağlıdır.Çünkü demokraside en meşru organ “halk” söz sahbidir.Halk istemezse dal kıpırdamaz.

Demokrasi ben de varım ve olacağım demektir.

2. Demokrasi ile Cumhuriyet ve Monarşi Kavramları

Demokrasi ile Cumhuriyet kavramları çokça ilişkilendirilmektedir.Burada farklı bakış açılarıyla olaya yaklaşmamız gerekecektir.

  • Cumhuriyet

i.DEMOKRATİK OLABİLİR(ALMANYA,TÜRKİYE,ABD..)
ii.ANTİDEMOKRATİK OLABİLİR(İRAN,…)

  • Monarşi

i.DEMOKRATİK OLABİLİR(İNGİLTERE,KANADA…)
ii.ANTİDEMOKRATİK OLABİLİR(SSCB,SUUDİ ARABİSTAN..)

Cumhuriyet,monarşinin tam tersidir.Cumhuriyet demokrasi demek değildir.İstenen arzulanan rejim elbette Cumhuriyettir.Ancak monarşi olup muazzam demokratiklik sergileyen ülkeler(İngiltere) mevcuttur.

Monarşi kavramı demokrasiye aykırı olmamakla birlikte burada önemli bir noktaya değinmek gerekmektedir:

Monarşinin hangi şekli demokratiktir? Hangi şekli antidemokratiktir?

i.Monarşinin meşruti monarşi şekli kuvvetler ayrılığına dayanır ve demokratiktir. ii.Monarşinin mutlak monarşi şekli kuvvetler birliğine dayanır ve antidemokratiktir.

Demokratik monarşilerde Kral/Kraliçe bir semboldür. Uzlaştırıcı ve hakemdir. Antidemokratik demokrasilerde Kral etkendir,hakem değil hakimdir.

Sözün özü demokrasinin olması rejimin adı değil niteliklerine bağlıdır.Şimdi aşağıdaki başlıkta demokrasinin olması için gerekli nitelikleri tartışalım.

3. Demokrasinin Unsurları

Bir ülkede demokrasi var mı yok mu? Şu şartlara bakılmalı:

1. Etkin siyasal makamlar düzenli aralıklarla tekrarlanan seçimlerle belirlenmeli
2. Çok partili bir siyasal yaşam olmalı
3. Temel haklar ve hürriyetleri güvence altına alınmış olmalı

ve kuvvetler ayrılığı…

Kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde kanımızca demokrasinin “d” si yoktur.

4. Örneklerle Demokrasi

Cumhuriyet olan İran insan hakları ihlallerinin çokça yaşandığı bir antidemokratik düzen sunmaktadır. Cumhuriyet rejimi tek başına demokrasiye yetmemektedir. Bir ülkeye demokratiklik katan şey en başta kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınmasıdır.Kişilerin oy kullanabildikleri, geleceklerini kendilerinin belirleyebildikleri,insan onurunun değer ifade ettiği bir ülkede demokrasi güçlüdür.

İngiltere monarşiyle yönetilen bir ülke olmasına rağmen kimse İngiltere demokrasisini eleştiremez. Demokrasinin beşiği olarak adlandırılır. En son süreçte Avrupa Birliğinden ayrılma kararını demokrasi kavramının en meşru kurumu olan halk vermiştir, Kraliçe vermemiştir. İngiltere’de Kraliçe uzlaştırıcı bir niteliktedir.Hakemdir. Siyasal katılımdan uzaktır. Nitekim Kraliçe kurumu son 200 yıldır veto hakkını kullanmamaktadır. Bu örnekten çıkan sonuç monarşi, demokrasiye engel değildir. Ancak hemen Suudi Arabistan monarşisinden bahsetmemiz gerekecektir: Suudi Arabistan monarşiyle yönetilen antidemokratik bir ülkedir. İnsan hakları ihlalleri çokça yaşanır. Kadınlar siyah giyinmek zorundadır(yabancılar dahil). Kadınlar erkeklerin çok az olduğu ortamlarda çalışabilmektedirler(%5). Yakışıklı olduğu için sınır dışı edilen gençlerin olması kişinin hakları hakkında yeteri kadar bilgi vermektedir.

Son Söz

Demokrasiyi demokrasi yapan ne cumhuriyettir ne de monarşidir.Niteliklere odaklanmalıdır.

Demokrasi kırmızı çizgimiz olsun

Kitap Önerisi

  • Konstantiniyye Oteli/ Zülfü Livaneli

Kaynakça

Yamaç Doğan,Hukuk Öğrencisi Gözünden Demokrasi Kavramı(1) ,2017

What do you think?

0 Beğeni
Upvote Downvote
Turuncu Yazar

Written by Yamaç Doğan

Yamaç Doğan ülkesi için yorulmayı iş edinmiş,idealist bir genç. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakultesi'nde ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğrenim görmekte.
İlgi alanları Toplum, Toplumsal İlişkiler, Siyasetin İncelenmesi, Anayasa Hukuku Meseleleri,Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan Yetkisi, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Özelinde Hükumet Sistemleri, Türk İdare Teşkilatı,Türk Kamu Görevlileri Hukuku,Devlet Teorisi, Hukuk Tarihi, Suçluların İadesine İlişkin Düzenlemeler, Türk Ceza Hukuku gibi konulardır.

Ayrıca Akademik Kaynak, Akademik Haberler sitelerinde ve Hukukça Bakış dergisinde yazıları yayınlanmaktadır.
"Ne yaparsan yap,en iyisini yap.Yapamazsan bile denemiş olursun :) "

Yıllık üye

Bir cevap yazın