Özgürdür ruhu burada insanın… Engebelidir yolları Kapadokya’nın, huzur verir insana…

Kapadokya, sadece gidilip görülecek bir yerden ibaret değildir. Kapadokya; Nevşehir, Kayseri, Aksaray’ı içine alan geniş bir bölgedir. Peri bacalarının en yoğun olarak görülen yerler Göreme, Ürgüp, Ortahisar, Uçhisar olarak bilinir.

balloon-1764702__340

Gelmiş geçmiş kavimlerin yol üzerinde uğradığı bir yer olarak kalmayıp, yerleştikleri, ticaret yaptıkları, ibadetlerini yaşadıkları bir bölgedir. Geçmişte ve bugün bir çok ziyaretçisi olan bu yer doğal bir yapıya sahiptir. Kapadokya anlamının iki yerden geldiği varsayım olarak bilinir. Asurlular tarafından farsça adı “Kappatuka” olan, Persliler zamanında pers dilinde “Güzel Atlar Ülkesi” manasına gelen bölgenin, Luviler ve Hititler ilk yaşayan halklarıdır. Hititler burada yaşayan büyük krallıklardan biridir.

Asur ticaret kolonileri için Kayseri-Kaniş Kültepe önemli bir ticaret noktasıdır. Asurlular burada birçok işlevsellik gösterip tablet, aile içi mektup, veraset, borç ve kredi senetleri, evlenme, boşanma vb. birçok kalıntılardan çıkarılan yerleşik hayat buluntuları bırakmış, günümüze tarihsel olayları, yaşantılar aktarılmıştır.

Hıristiyanlığın önemli bir noktası olan Kapadokya, Roma baskısından kaçıp kayalarda ibadet eden insanlar, Aziz Paulus’un bir misyonerlik gezisi sırasında buraya uğramasıyla, I. Konstantin’in hıristiyanlığı kabul etmesiyle rahat bir şekilde orada yaşayan halkı asimile etmek dışında, sadece dini inanışlarını yaşama gayretiyle burada bulunup, kayalara kiliseler yapıp dinlerini ve ibadetlerini en iyi şekilde yaşamışlardır.

cappadocia-606469__340

Hıristiyanlığın bölgedeki önemi, ticaret yolu üzerinde oluşu, çok farklı doğal bir yapıya sahip oluşu ve tarihi günümüzde bir çok ziyaretçiye açık olmuştur.

Herkesin gitmesi,görmesi, gezmesi, öğrenmesi gereken çok yer ve bilgi var burada ! Yolunuz düşsün, düşmesin mutlaka gelmenizi tafsiye ediyorum.

Kimler Neler Demiş?

Please Login to comment