in

Okuma kültürü üzerine bir inceleme

libro1

Bu yazımızda kitap okumanın paha biçilmezliğini ve etkilerini tartışacağız.Tartışırken TÜİK verilerinden yararlanacağız.

Yazımız dört başlıktan oluşmaktadır.

 • Genel Olarak
 • Kitap Okumanın Etkileri
 • İstatistiklerle Okuma
 • Dünya Çapında Bir İnceleme

1.Genel Olarak

Okuma, yazılı bir metindeki sözcükleri tanımak, bunları anlamaktır. Birçok kişinin sandığı gibi basit bir eylem değildir.Okuma, derinsel olabildiği ölçüde yararlıdır.

Okumayı dar ve geniş anlamda yorumlayabiliriz.(Bu tasniflendirme şahsıma aittir.)Dar anlamda okuma kişinin belirli sözcük veya paragrafları seslendirmesidir. Geniş mahiyette okuma ise kişinin dünyayı tanıması,keşfetmesidir.Kanımızca her ikisi de müstesnadır.

%99’u müslüman dediğimiz toplumumuz ortada ilahi emir var iken okumaya ne ölçüde yakındır?

Okuma kavramını kanımızca doğru anlamamaktayız.

Okullarda öğrencilere tek tip kitaplar okutulmaktadır.Tek tip okuma, okuma kavramıyla yeni tanışmış çocuk için her zaman olumlu sonuçlar doğurmayabilir. Mümkün olduğu ölçüde yaşa,niteliğe uygun kitaplar okutulması gerekirken bu konuda yeterince dikkatli davranıldığını düşünmüyorum.

Ailede kitap okuma alışkanlığını anne,baba sadece telkinde bulunarak sağlayamaz. Çocuklar oyun hamuru gibidir.Çocuklar ailelerinin birer eseridir. Aile okuyacak ki çocuk okusun.

Düşünmemiz gereken, düşünmezsek acı reçete ile karşılaşacağımız bir konudur.

2.Kitap Okumanın Etkileri

Kitap okumak,insana önemli kazançlar sağlar.Kişinin hayal dünyası gelişir.Kişi okuduğu kitapta birden fazla kişinin bakış açısını gördüğü için farklı düşünme yetisi kazanır.Kitap okuyan insanlarda topluluğa hitap etme yeteneğinin geliştiğini gözlemleriz.

Kitap okuma sayesinde kişi duyarlı bir birey haline gelecektir..

Yapılan bilimsel araştırmalar düzenli kitap okumanın beyinde yeni nöron bağlantıları oluşturduğunu gösteriyor.

Okumaya mecburuz.Okumadan,araştırmadan nitelikli bir vatandaş olamayız.Vatandaşları nitelikli olmayan toplumlar gelişemez.Bu gelişemeyen ülkelerin kaderini ise gelişmiş ülkeler belirler.

Okumadan,gelişip geliştirmeden söz sahibi olamayız.

Okuma oranının düşük olduğu yerlerde kadına şiddet oranının yüksek olduğu görülmektedir.Aile içi şiddetle büyüyen çocuklar ise ileride büyük sorunlar yaşamaktadır.

Okuma oranını artırmamız bir zarurettir.Bu bakışla kitap fuarları yaygınlaşmakta,bazı kuruluşlar ücretsiz kitap dağıtmaktadır.

Kitap okuma oranının yüksek olduğu yerlerde bireyler tartışma kültürüne de sahiptir. Böyle yerlerde fikirler farklı olsa bile değerli sayılır.Okuyan kişi fikirlere saygılıdır ve ‘Barika-i hakikat, müsademe-i efkardan çıkar.” der.(Yani gerçeğin ışığı, fikirlerin çatışmasından doğar)

3.İstatistiklerle Okuma

Türkiye Okuma Kültürü araştırmasından çıkan sonuçlar;

 • Kitap okumak Türk insanının ihtiyaç listesinde 235’inci sırada yer alıyor
 • Araştırmaya göre, günde 6 saat televizyon izleyen, 3 saat ınternete giren Türkiye, kitap okumaya sadece 1 dakika ayırıyor. 24 saatlik bir günün %25 i televizyon izlemeye ayrılıyor.Bakın bu bir haresedir.Bu ülkemizin neden gelişmiş ülke olamadığının kanıtıdır.
 • Kitap rastgele seçiliyor ve düzensiz okunuyor.Kadınların %29.1’i düzenli ve seçici okuyucu kategorisinde bulunmakta.
 • Kadınlar yılda ortalama 7.3(7 kitap) okuyor.
 • Erkekler yılda ortalama 7.1(7 kitap) okuyor.
 • Öğrenciler yılda ortalama 11.1(11 kitap) okuyor.
 • Okurun kitap seçiminde baz aldığı faktörler incelendiğinde kitap seçiminde %25.6 oranı ile kitabın adı önemseniyor.
 • Türkiye’de kitap okuyucuları %84.2’si “Düzenli izlediğim bir yazar yok.”diyor.
 • Neden halk kütüphanelerine gitmiyorsunuz sorusuna %43.5 oranında alışkanlığım yok cevabı veriliyor.
 • Boş zamanlarını televizyon izleyerek geçiren iller:VAN/ŞIRNAK/TOKAT /ISPARTA /İSTANBUL/ÇORUM…
 • Tarih konulu kitap okuyan iller:ÇANAKKALE/EDİRNE…
 • Edebi kitap okuyan iller: İZMİR/AYDIN/ANKARA/İSTABUL/MUĞLA…
 • Dini kitap okuyan iller: KONYA/KARAMAN/ŞANLIURFA/SİVAS…
 • Halk kütüphanesine üyelikte en geri kalmış iller:DİYARBAKIR/BİLECİK…

Buna benzer istatistikler artırılabilir.

4.Dünya Çapında Bir İnceleme

Türkiye’de kitap okuma alışkanlığı % 0.01 iken, AB ülkelerinin ortalama oranı ise % 21 olarak görülüyor.

ABD’de bir kişi yılda 9 kitap okuyor, İsviçreli 10, Fransız 7 kitap okurken, bir Japon ise bir yılda 25 kitap okuyor.

Türkiye’de günde 6 saat ,ABD’de 5,4 saat televizyon izleniyor.AB ülkelerinde 3,7 saat, Japonya’da 2,9 saat.

Yukarıdaki rakamlardan anlaşılan daha az televizyon izlemeli,daha çok kitap okumalıyız ki gelişmiş ülkeler statüsüne ulaşabilelim.

Son Söz

Resmi kayıtlara göre, Ata’nın okuduğu kitap sayısı 3 bin 997. Okuyup kayda geçmeyen çok sayıda eserin olduğu biliniyor.
Bu anlattıklarımıza Atatürk’ten alıntıyla son verelim:

”Büyük Önder Atatürk’ün hizmetinde bulunanlardan Cemal Granada anlatıyor:
Bir gün Atatürk, tarihle ilgili bir kitap okuyordu. Öylesine dalmıştı ki, çevresini görecek hali yoktu. Bir sürü yurt sorunu dururken devlet başkanının kendini kitaba vermesi Vasıf Çınar’ın biraz canını sıkmış olmalı ki Atatürk’e şöyle dediğini duydum:
– Paşam! Tarihle uğraşıp kafanı yorma.19 Mayıs’ta kitap okuyarak mı Samsun’a çıktın?
Atatürk, Vasıf Çınar’ın bu içten yakınmasına gülümseyerek şöyle karşılık verdi:
– Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım.”

BAMTELİ

Yiğitlik cehennem olsa da cennet yapabilmektir bu vatanı, namuslu ve yoksul halka…

Kitap Önerisi

 • Havva’nin Üç Kızı-Elif Şafak

Kaynakça

 • Yamaç Doğan, ”Düşünce Özgürlüğü”, mornota.com(2017)
 • http://www.cnnturk.com/video/turkiye/turkiye-kitap-okuma-oraninda-kacinci-sirada
 • http://t24.com.tr/haber/tuik-verilerine-gore-turkiyede-kitap-okumaya-ayrilan-zaman-gunde-sadece-1-dakika,370472
 • https://www.zovovo.com/turkiye-kitap-okuma-orani/
 • http://www.kygm.gov.tr/Eklenti/55,yonetici-ozetipdf.pdf?0

What do you think?

0 Beğeni
Upvote Downvote
Turuncu Yazar

Written by Yamaç Doğan

Yamaç Doğan ülkesi için yorulmayı iş edinmiş,idealist bir genç. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakultesi'nde ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğrenim görmekte.
İlgi alanları Toplum, Toplumsal İlişkiler, Siyasetin İncelenmesi, Anayasa Hukuku Meseleleri,Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan Yetkisi, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Özelinde Hükumet Sistemleri, Türk İdare Teşkilatı,Türk Kamu Görevlileri Hukuku,Devlet Teorisi, Hukuk Tarihi, Suçluların İadesine İlişkin Düzenlemeler, Türk Ceza Hukuku gibi konulardır.

Ayrıca Akademik Kaynak, Akademik Haberler sitelerinde ve Hukukça Bakış dergisinde yazıları yayınlanmaktadır.
"Ne yaparsan yap,en iyisini yap.Yapamazsan bile denemiş olursun :) "

Yıllık üye

Bir cevap yazın