in

Politikadan uzaklaşma

10demokrasi pinhole e1457295183301

“Politikadan Uzaklaşma” (Depolitizasyon) olayı karşısında mıyız ?  

Yakın zamanlarda bazı gözlemciler Batılı toplumlarda siyasal bakımdan genel bir “ilgisizleşme” olayından söz etmeye başlamışlardır.Politikadan uzaklaşma (Depolitizasyon) bir varsayım olarak kabul edenler,olayın nedenlerini de ortaya koymuşlardır. Anafikir şu noktada toplanır:İnsanlar daha iyi yaşama şartlarına kavuştukça politikadan uzaklaşır.Aslında geniş bir açıdan bakıldığında görülen odur ki , bugün siyasal katılmada bir azalma değil , fakat katılma yollarında ve stilinde bir değişme söz konusu olmaktadır.Televizyon çok önemli bir faktördür.İşte bu sebeple günümüzde “depolitizasyon”yerine “politizasyon” dan (siyasallaşma) söz etmek daha doğru olur.Bazı rejimler , vatandaşların politika ile fazla ilgilenmesini istemezler.Bu durumda “politikadan uzaklaşma”yerine “politikadan uzaklaştırma” sözünü kullanmak daha doğru olur.

Türkiye’de ise 1982 Anayasası’nda görmek mümkündür.Genelde “politika sadece politikacıların işidir” anlayışı ile getirilen kısıtlamalar , siyasal katılmanın belki de en etkili yollarını oluşturan toplu katılma ya da “grup katılması”nı engelleme amacı güderler.

Umut ederiz ki ülkemizde demokratik gelişmelerin ivme kazanmasında önemli adımlar atılır.Bizler de “kamuoyu” olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak zorundayız.Aslında bütün güç bizlerin elinde.Kamuoyu “iktidarları yapan ve yıkan bir güç” tür.Bizler toplum olarak daha gür sesle , avazımız çıktığı kadar ;  demokrasi , özgürlük ve daha refah bir yaşam için seslerimizi yükseltmeliyiz.

Demokrasi ve özgürlük ateşini içinizde yakmanız dileğiyle…

What do you think?

0 Beğeni
Upvote Downvote
Okur

Written by Mahmut Gündoğan

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ - ADALET

Yıllık üye