in

Sosyal Medya Kullanımı

indir 1

Sosyal Medya insanların birbirleriyle iletişim kurmak,deneyimlerini ve bilgilerini istediği insan ve insan gruplarıyla paylaşmak amacıyla tercih ettikleri sanal ortamlardır.Özellikle gelişen teknoloji ile insanlar arasında yaygınlaşan iletişim ortamlarının başında gelir.İnsanların doğasında bulunan paylaşma isteği kaçınılmaz olarak iletişim araç ve ürünlerine olan ilgiyi her geçen gün artırmakta ve artmaya devam etmektedir.Yaratıcı özelliklere sahip olan insanlar özgün birikim ve yetenekleriyle iletişim araç ve ortamlarını geliştirerek insanlara yeni iletişim olanaklarını sunmaya devam etmektedirler.Günümüz dünyasında bu iletişim ortamları isteyen kişinin özgürce vakit geçirdiği ve keyif alarak kullandığı ortamlardır.Bu sosyal medya ortamları beraberinde kuralları getirmiştir.Nasıl ve hangi amaçlar doğrultusunda kullanılacağı ile ilgili getirilen kurallar bir nevi insanlar için bir yönerge konumundadır.Sosyal medya platformu olan facebook kimi insanlar için işlerinde kullanmak için tercih ettikleri bir platform kimi insanlar için bir eğlence,kimi insanlar için bir iletişim platformudur.Facebook’un kurucusu  Mark Zuckerberg iş insanlarının işlerini büyütmek için ve insanlar arasındaki iletişimin daha iyi sağlanması amacıyla kurmuştu.Bu amacı gerçekleşen yoğun talep doğrultusunda onun tanınmasını sağladı.Bir diğer sosyal medya platformu olan twitter da insanlar için bir iletişim ortamı oldu.Jack Dorsey,Evan Williams,Noah Glass ve Biz Stone birlikte twitter’ı kurdular. Twitter’ı kurmalarının amacı yine facebook kurucusu gibi insanlara yeni bir iletişim ortamı sağlamak ve hizmet etmekti.Tıpkı facebook gibi twitter da tüm dünyanın kullandığı sosyal medya platformları oldu.Bu sosyal medya platformları arasında Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya platformları da insanların en çok tercih ettiği alanlar oldu.İnsanlığın iletişim kurmak için seçtiği yol ve yöntemlere baktığımızda tarihin önceki dönemlerine bakmakta fayda vardır.Dumanla haberleşmenin olduğu dönemler,Alexander Graham Bell’in telefonu icat ettiği dönemler,telgrafın olduğu dönemler,iletişim ve haberleşmek için mektup yazdığımız dönemler,hep insanların iletişim kurmak için yaratmak zorunda olduğu ve geliştirdiği dönemler oldu.Belli bir seviyenin ürünü olan medya platformları ve araçları insanların istediği gibi kullanabilmesine ve istediği gibi yönlendirebilmesine imkan tanıdı.Günümüz çağı iletişimin ve haberleşmenin en yoğun olduğu çağdır.Bu çağın insanları özgürlük çizgisinde hareket etme olanağını bulmuşlardır.Bu çağa bazı insanlar dijital çağ bazı insanlar uzay çağı gibi isimlerle tanımlamaktadırlar.Sosyal medya kullanımı bazı ülke ve toplumlar için farklı anlamlara gelebilir.Bu farklı anlamlar kimi ülkeler için güvenlik kaygısı,kimi ülkeler için bir güç,kimi ülkeler için eğitim eşitliğini ve fırsatını yakalamak için kullandıkları bir araç,kimi ülkeler için seslerini duyurabildikleri bir alandır.21.yüzyılın toplumlarında sosyal medyanın etkin kullanımı zorunlu bir ihtiyaç haline bu şekilde  gelmiştir.Böyle bir ihtiyaç uluslar arası ilişkilerde,uluslar arası ticaretlerde ve uluslar arası büyük sorunlarda sosyal medya kullanımının önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.ABD ve ÇİN gibi ülkeler sosyal medyanın gücüne tanık olarak belli politikalarını gerçekleştirmek konusunda zorlanmaktadırlar.Çünkü sosyal medya toplumlar için bir güç bir arayış ve bir sorgulama alanına dönüşmüştür.Bazen toplumları silah teknolojisi ve silah zenginliği ile bazen ekonomik zenginlikle bazen eğitim gücüyle kontrol edebildiler.Ama unuttukları bir şey vardı.O da sosyal medya kullanımıydı.Artık toplumlar istediği her türlü bilgiye bir tıkla ulaşabiliyorlar.Ulaştıkları bilgiler doğru veya yanlış farkını gözetmeksizin kendi zihinsel süreçlerinde anlam vermek istedikleri şekilde yaşamlarını planlamakta ve uygulamaktadır.Tabi ki bu ulaşılabilirlik beraberinde bilgi kirliliğini de yaratmıştır.İnsanların doğru bilginin ne olduğunu kim tarafından üretildiğini nerede ortaya çıktığını sorgulayarak ve karşılaştırarak ancak ulaşabilmektedir.Bilirsiniz eskiden insanların tercih ettikleri birincil kaynaklar genellikle ansiklopediler olurdu.Çünkü ansiklopediler bir bilginin kesinliğini ve doğrulunu belli bir zaman için kendinde barındırıyordu.Ta ki o bilgi değişene kadar ve o ansiklopedinin yen bir sayısı çıkana kadar devam ediyordu.Günümüz dünyasında ise bir bilgi kısa bir zaman içinde yenilenebilir,geliştirilebilir ve çürütülebilir.O kısa anı bazen yakalamak zor olabilir.Dün var olan bir bilginin yarın ne şekilde ve ne biçimde karşımıza çıkacağı belli olmuyor.İşte böyle bir bilgi çeşitliliğinde insanların neye inanıp neye inanmamak gibi bir sorunu oluyor.Herkesin farklı telden çaldıkları böyle bir ortamda doğruluk ve gerçekliğin neye göre ve kime göre şekillendiğine bakılmak zorunda kalabiliyoruz.Bağımsız ve tarafsız bir haber izlemek istediğimizde nereye başvuracağımızı bilmekte bazen zorlanırız.Kimi zaman subjektif yönümüzü kullanarak istediğimiz ve duymak istediğimiz kaynaklara yöneliriz.Bu anlayışla doğru bilginin kaynağına ulaşmak imkansız hale gelir.Tehlikeli bir tarafı da kendi içinde barındırır.Çünkü;bizim istemediğimiz ve yapmak zorunda olmadığımız yönlendiricilerle karşılaşırız.Sanırım kimse bu durumda kalmak istemez.Her şeyde olduğu gibi sosyal medyanın da olumlu ve olumsuz tarafları vardır.Özellikle tanımadığımız insanlar tarafından hakarete uğramak,taciz edilmek,bizim hak etmediğimiz söylemlere maruz kalmak insanları sosyal medyaya olan bakış açısını değiştirmektedir.İletişim ve bilgi kaynağı için gerçekten işe yaradığı zaman evet aslında kullanabilirim düşüncesinde oluyorsunuz ama belli bir zaman geçtikten sonra acaba kullanmasam mı diye düşündüğünüz zamanlarda yok değil.Elbette ki bilinçli kullanıcıların varlığını da yadsımamak gerekir.Yani insanlar bir şeyi kullanırken illa bir kuralın olmasına veya bir kuralın getirilmesine ihtiyaç duymamalıdır.İnsanlara doğru davrandığınız ölçüde özgürlüğünüzü kullanabilirsiniz.Bunu sadece sosyal medya kullanımı açısından söylemiyorum.Genel olarak insanlar birbirlerine saygılı ve hoşgörülü olmak zorundadır.Çünkü;evrensel bir görüştür.Bu görüşün insanlar açısından benimsenmesi fikri bir zorunluluktur.Yaşanılan ömür içinde önemli olanı sıradan bir insan gibi yaşayabilmek ve kimsenin onurunu kıracak davranışlar ve söylemlerde bulunmamaktır.İşin özü bunda saklıdır.İster sosyal medyayı kullanın ister kullanmayın bu size kalmış bir tercihtir.Tercihlerimiz doğrultusunda yaşadığımızı unutmamak gerekir.

What do you think?

2 Beğeni
Upvote Downvote
Yeşil Yazar

Written by Furkan Korkmaz

Yıllık üyeÇalışkanSevilenAşıkSeçmen

Bir cevap yazın