Ana sayfa Konular Ekonomi sözlüğü

Konu: ekonomi sözlüğü

“Turkey Facing East: Islam, modernity and foreign policy” üzerine bir değerlendirme

Sosyal bilimler literatürünün alt disiplinlerinden biri olan Dış Politika Analizi, çalışma alanının çok yönlülüğü gereği tek bir disipline bağlı bir biçimde incelenememektedir. Bununla ilgili...

Y-Z | Ekonomi Sözlüğü

Y Yabancı sermaye Bir ülkedeki sermaye stokuna başka bir ülke tarafından yapılan katkı Yabancı Hisse Senedi Yabancı ortaklıklarca bulundukları ülke mevzuatına uygun olarak çıkarılan ve ortaklık hakkını temsil eden...

V | Ekonomi Sözlüğü

Vade (1) borçluya borcunu ödemesi için verilen zaman, bir borcun veya senedin ödenmesi gerektiği gün. Senedin vadesi taraflar arasında yapılan sözleşme ile alacaklı tarafından ya...

U-Ü | Ekonomi Sözlüğü

Ulusal gelir Bir ulusun bir yıl içinde ürettiği toplam değer; bir ekonomide belli bir döneme ilişkin safi milli hasıla değerinden aynı dönemde alınan dolaylı vergiler toplamının...

T | Ekonomi Sözlüğü

Taban fiyat *Devletin genellikle tarım üreticisini korumak üzere ürününün fiyatının, piyasa fiyatının altına düşmesini önlemek amacıyla saptadığı fiyat *Hisse senetlerinin bir seans içinde işlem görebileceği en düşük...

S-Ş | Ekonomi Sözlüğü

S Sabit gelir Maaş, ücret, kira gibi belli dönemlerde elde edilen, ekonomik göstergelerdeki değişmelerden etkilenmeyen gelir Sabit kur sistemi *Bir ülke parasının yabancı ülke paraları karşısındaki değerinin hükümet tarafından belirlendiği...

R | Ekonomi Sözlüğü

Radikalizm Ekonomik sistemde köklü reformlar istenmesi Rant Faiz geliri, gayrimenkul kiraları gibi kazanılmadan elde edilen getiri Rantabilite Herhangi bir yatırım konusunun yatırılan sermayeye gelir sağlama olanağı; işletmenin belirli bir dönemde...

P | Ekonomi Sözlüğü

Paketleme Listesi Bu liste ürünün neyden yapıldığı, neler içerdiği, nasıl yükleme yapılacağı ve benzeri bilgileri içermektedir. Panik Halkın finans yapısına güvenini kaybettiği ekonomik ve mali kriz. Böyle bir...

O-Ö | Ekonomi Sözlüğü

O OAPEC Petrol İhraç eden Arap İlkeleri Teşkilatı (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) 1968'de petrol ihracatçısı Arap ülkeleri arasında ticari ve endüstriyel dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Odalar...

M-N | Ekonomi Sözlüğü

M Piyasaya para arzını ifade eden sembol. M1; dolaşımdaki nakit para ile kredi kuruluşlarındaki vadesiz mevduatı, merkez bankasındaki serbest mevduatı ve emisyonu, M2; kısa vadeli mevduatlarla...

L | Ekonomi Sözlüğü

LAFTA (Latin American Free Trade Association) Latin Amerika Serbest Ticaret Birliği. Arjantin, Brezilya, Meksika, Paraguay, Peru, Şili ve Uruguay tarafından 1960 yılında Montevideo'da kurulmuştur. 1961'de Ekvador...

K | Ekonomi Sözlüğü

Kabala borç Soygun niteliğinde faiz yüzdesi olan borç Kabili Rücû Akreditif Açan banka tarafından her an iptal edilen akreditiftir. Kabul Bu terimin konuyla alakalı birkaç anlamı bulunur: (1)Havale alan kişinin...

I-İ | Ekonomi Sözlüğü

IBEC Uluslararası Ekonomik İşbirliği Bankası (International Bank for Economic Corporation) 1964'de faaliyete geçen uluslararası bir finans kuruluşudur. Amacı tüm Doğu Bloku ülkelerinden oluşan üyeleri arasındaki işbirliğini...

H | Ekonomi Sözlüğü

Hakim firma Ekonomik karar ve politikalarda diğer firmalardan bağımsız olarak davranabilen ve diğer firmaları da kendisine uydurabilen firma Halka Arz Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla öz kaynak...

F-G | Ekonomi Sözlüğü

Faiz (INTEREST) : Belirli bir paranın, belirli bir süre için iade şartı ile kullanılmasına karşılık verilen tutara verilen addır. Faiz oranı (RATE OF INTEREST) : Faiz miktarını hesaplayabilmek...

E | Ekonomi Sözlüğü

Efektif döviz : Merkez Bankası’nca alım ve satımı yapılan ve Türk lirası olarak kurları belirlenen yabancı ülkelere ait kağıt paradır. Efektif talep (EFFECTIVE DEMAND) : Ekonomide,...

D | Ekonomi Sözlüğü

Dalgalı (Serbest) Kur Sistemi (Free Floating): Kurun hiçbir müdahale olmadan tamamen piyasada oluşan arz ve talep koşullarında belirlendiği sistemleri ifade eder. Dalgalı Borçlar: Bir bütçe dönemindeki gelir...

C-Ç | Ekonomi Sözlüğü

Camel analizi : Özellikle kredi değerlendirme kuruluşlarının bir bankaya kredi notu verirken kullandıkları analiz yöntemidir. Yöntemin adı analizde en önemli faktör olarak kullanılan göstergelerin baş harflerinden oluşur....