Temiz Dünyada Sağlıklı Yaşam

Okuma Süresi: 2 dk

Dünya üzerinde bulunan her canlı bazı temel ihtiyaçlara sahiptir ve canlılar temel ihtiyaçlarını karşılarken sağlıklarına zarar vermeyecek temiz kaynakları tercih ederler. İnsanoğlunun yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan  temel ögelerin başında gelen besin maddeleri ve su kaynağının  güvenilirliği insan yaşamı için hayati bir önem teşkil etmektedir. Kaynakların insan için uygunluğu ve hijyen konusundaki yetersizlik günümüzde bile büyük çoğunluğun karşılaştığı ve dünya üzerindeki ölümlerde artışa sebep olan bir problemdir.

İnsanoğlunun ve diğer canlıların yaşamını devam ettirmesi için gereken en temel hayati madde sudur. Su, sanılanın aksine kolayca ulaşılabilen ve her insanın güvenilir bir kaynaktan elde ettiği bir madde değildir. Doğada her canlı için temel besin kaynağı olan ve sağlık için önemli bir unsur olan su kaynakları, bazen hayatı tehdit eden ve ölümlere yol açan bir problem haline gelebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı araştırmalara göre dünyada yaklaşık iki milyar kişi içine kanalizasyon suyu  karışmış içme suyu içmektedir. Birçok virüs ve bakteriyi içinde barındıran kanalizasyon suları ciddi hastalıklara yol açmaktadır. Güvenilir olmayan su kaynakları, dünyada birçok insanı tifo, kolera ve dizanteri gibi hastalıkları kapma riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Dünyada başlıca Hindistan ve Çin’de halk sağlığını tehdit eden su sıkıntısı, her yıl ishal nedeniyle yarım milyona yakın kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Gelişen sanayinin sebep olduğu atıklar gün geçtikçe su kaynaklarını daha çok kirletmekte ve ölüm oranlarında ciddi artışlara sebep olmaktadır.

İnsanoğlunun yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan beslenme ihtiyacı, tüketim alışkanlığına bağlı olarak bazen sağlığı olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanlar, geliştirdikileri sağlıksız yeme davranışları yüzünden kendi hayatlarını tehdit eden sonuçlar doğurabilmektedir. Günümüzde, gerek dış görünüş kaygısı gerekse de toplum tarafından dayatılan güzellik standartlarına uyma isteği insanların yeme alışakanlıklarını değiştirmektedir. Birçok insan, kilo almamak için sağlıklı beslenme sınırının altında bir yeme davranışı geliştirmekte ve gerek psilokojik gerekse de fiziksel birçok hastalıkla karşılaşmaktadır. Sağlıklı olandan çok az yeme hastalığı olarak karşımıza çıkan “blumia”, çoğunlukla depresyonun bir sonucu olarak kişinin aşırı kilo kaybına sebep olmakta ve çoğunluğu kadınların oluşturduğu hastaların ölümüne sebep olmaktadır. Her yeme bozukluğu sadece kişinin kilo kaybına sebep olmamaktadır. Dengesiz beslenme sonucu normalin üzerinde kilo alımı olarak tanımlanan obezite,  şeker ve kalp hastalıklarına sebep olarak birçok hastanın hayatını sonlandırmaktadır. Çağımızda obezite kaynaklı ölümler günden güne artmakta ve obezite, ölümlerdeki artışlarda açlıktan daha büyük rol oynamaktadır.

Sağlıklı bir yaşam sürmek için dikkat edilmesi gereken en önemli unsurların başında hijyen gelmektedir. Hijyen eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların ve ölümlerin Orta Çağ’da kaldığı düşünülse de günümüzde de hijyen yetersizliğinden kaynaklanan ölümler oldukça fazladır. Tüm dünyada,çoğunluğu 5 yaşından küçük çocukların oluşturduğu bu ölümlere genellikle temiz olmayan suların tüketilmesinin sonucu olan  ishal ve zatürre gibi hastalıklar sebep olmaktadır.Günümüzde insanlar, kendi hijyenlerini tam olarak sağladığında birçok kişinin sağlığını tehdit eden hastalıkları da ortadan kaldırdığının farkında olmayarak en temel hijyen kurallarını bile yerine getirmemektedir.

Günümüzde gerçekleşen ölümlerin çoğuna,  insanların en temel sağlık kurallarına dikkat etmemesi ve sorumlu kişilerin halk sağlığını tehdit eden uygulamaları sebep olmaktadır. İnsanoğlunun yaşamını sürdürmesi için gereken en temel ögeler sağlanmamakta ve ihmaller yüzünden dünyanın her yerinde birçok kişi hayatını kaybetmektedir. Küçük görünen ve gereken özenin gösterilmediği temel sağlık kuralları ölüm oranlarında büyük artışlara sebep olmaktadır.

Rapor et

Ne düşünüyorsun

Bir cevap yazın