Ana sayfa Konular ABD

Konu: ABD

Demokrasi

Yazımızda demokrasi kavramına değineceğiz. Yazımız dört başlıktan oluşmaktadır. Genel Olarak Demokrasi ile Cumhuriyet ve Monarşi Kavramları Demokrasinin Unsurları Örneklerle Demokrasi 1. Genel Olarak Demokrasi daha iyisini bulana...

Hükümet sistemleri

Bu yazımızda hükumet sistemlerine değineceğiz. Konumuzu işlerken günlük siyasi polemiklerden uzak duracağız. Yazımız siyasi değil bilimseldir. Yazımız dört başlıktan oluşmaktadır. Genel Olarak Kuvvetler Ayrılığının Etkisi ...

Terörün her şeyi – 2

Bugün, Ortadoğu'da savaşlar çıkaran petrolü, İsrail'in ürettiği tek kullanımlık gıda tohumlarını ve parası değerli devletlerin dünya üzerinde söz sahibi olduğunu bilmeyen yoktur. Bununla ilgili...

Irak İşgali ve Türkiye Ekseninde Gelişen Olaylar

Bu yazımızda uzun süredir üzerinde kafa yorduğum ve etkilerinin halen günümüzde de geçerli olduğunu düşündüğüm bir konu üzerinde fikir yoğunlaştırması yapacağız. Amerika Birleşik Devletleri...

Avrasya

Avrasya bölgesi, sessiz kalmış belki de sessizleştirilmiş bir bölgedir. Sessiz ama çatışmaların olduğu ve bu çatışmaların soğuk biçimde devam ettiği bir ortamdır. Avrasya bölgesi,...

Arap İsrail Savaşları Sonrası Mısır

Bu yazımızda İsrail’in Arap topraklarına gelmesinin ardından bölgede yaşanan huzursuzluk sonrası patlak veren Arap –İsrail savaşlarına öncülük eden Mısır’ın savaşın sonucunda Arapların yenilgiye uğraması...

Bush doktrini örneği ile Türkiye’de başkanlık sistemi tartışmaları analizi

GİRİŞ  Bu yazımızda 11 Eylül olaylarının çerçevesinde ortaya çıkan dönem başkanı Bush’un ismini verdiği Bush Doktrini özelinde Türkiye’nin mevcut durumundaki olaylar ekseninde gerçekleşen başkanlık sistemi...