in

Süheyl Yıldızı’na

pexels photo 2007139

Ey güney yarım küreden ruhumuza ışıyan Süheyl!
Kendi nurundan ışık demetleri devşir bizlere
Ve devşirdiğin ışın demetlerini bırak karanlıkta kalan gönüllerimize
Çünkü senin parlaklığın güneş’in parlaklığının da kat kat üzerinde..
Ey Gece demlerinde yoldaşım olan Süheyl!
Hatırlar mısın gök ülkesinde yan yana oturup tefekkür ettiğimiz demleri
Hâni o vakitlerde birlikte okurduk gök ülkesinde yazılan şiirleri
Sonra Süreyya’yı, Şirâ’yı, Zühre’yi seyrederdik bir vecd hâliyle..
Ve senle dururduk en yüce divâna o hâlle..
Hatırlar mısın güzel dostum Süheyl!
Ruhumun daraldığı demlerde bana şöyle seslenirdin
Ey Yoldaşım! Allah’ı hatırla, mahzun olmasın kalbin
Sadece Rahmana dayan, O’na güven
Bil ki manevi darlıktan sonra kalbin ulaşacak sonsuz bir genişliğe..
İşte dostum! Bu seslenişin hâlâ kalbimde yanıp sönen bir yıldızdır şu demlerde..
Ey mahzun hâlde olan dostum Süheyl!
Gece demlerinde mümin yakarışlar sana ulaştığında
Bilirim, senin ne kadar mâhzun bir hâle geldiğini..
Ahh Güzel dostum yine de sen üzülme, mahzun olma!
Eğer sen üzülürsen bil ki yer halkıda hüzünlenir,  gök halkıda
Metin ol! Her üzüldüğün demde Allah’ın yardımı yakındır ayeti yükselsin ruhuna..
Ey göğümüze asılı duran Rahman nişânesi, Süheyl!
Sen bize göklerden ışık hızıyla ilet islami kâideleri
Ruhumuzun karanlıkta kalan kısımlarına bırak Peygamber öğütlerini
Gönül kitabemize benimset Kuran’ın hükümlerini
Ve nakış nakış işle kalbimize Rahmani emirleri
Ey dostum, yoldaşım Süheyl!
Gök ülkesinden sen getirirsin bize rahmani yemişleri
Cennetten misk ve anber kokularıyla yıkarsın kalbimizi
Meleklerle birlikte sen de hatırlatırsın bizlere Rahmani fikirleri
Seni gördüğümüzde kalbimize ve ruhumuza yükseltiriz sekine kelimelerini
Ey güzel dostum senden bir ricam şu demlerde!
Hayat boyu yanımda bulun, birlikte gezelim gök ülkelerini
Küfür karşısında birlikte söyleyelim islami ezgileri
Bu sayede Yeryüzü şahit olsun Allah yolunda sebât eden mücahitleri
Ve Gökyüzü kendi düzleminden izlesin, savaşan bu yiğitleri..
Ey göğün ötesinden dünyaya ışıyan Süheyl!
Dünyadaki çağdaş firavunlara Hz.Musa gibiler gerek
Hz.İbrahim gibiler gerek Asrın nemrutlarına
Yahudilerin zulmüne bir Selahaddin Eyyûbî gerek
Muhammedi erler gerek Allah’a şirk koşanlara
Ey düzlemindeki diğer yıldızlara parlaklığınla üstün olan Süheyl!
Rahmani izler yer alır senin bulunduğun düzlemde
Gel, düzlemindeki bu izlerle birlikte yürüyelim Kuzey’e ve Güney’e
Önce benimsetelim kuran ve sünnet hükümlerini kalbimize
Sonra rahmani erlerle göktaşı gibi yağalım oradaki zalimlere
Ve savaşın en orta yerinde mücadele edelim hep birlikte..
Ey gök düzlemine Rahman’ın emrine göre yerleşen Süheyl!
Güneydeki düzleminden Rahmani harfleri getir, ulaştır bizlere
Hakikat kodlarını oluşturalım o harflerle
Ve o kodlarla ulaşalım yeryüzünün her yerine..
Ey parlaklığını Rahman’ın nurundan alan Süheyl!
Ülkende yer alan Rahmani kandillerle ulaş bizlere
Yıldızları uzat gönlümüzün aydınlık kalelerine
Gönlümüzdeki karanlık noktaları aydınlığa ulaştır Işık huzmeleriyle
Göksel erleri yetiştir kalbimizin derinliklerine
Ey göğün derinliğinden en uzak noktalara ışıyan Süheyl!
Rahman parlaklığı yazmıştır senin bulunduğun düzleme
İlkin senin düzleminin parlaklığı artar Ay’ın ondördünde
Ve sonra o demlerde Rahmani izler belirir Hilal’in yüzeyinde
Bu izler hayat için yazılmış ilkeler olur İslam düzleminde
Ey gök düzleminde bir bilinmezin içerisinde yer alan Süheyl!
Bil ki, senin şifrelerin yer alır bazı mümin kalplerde
O müminler hayat’ı islamla yorumlar kalplerindeki bu şifreyle
Ve bu şifreyle yeryüzüne bakarlar bir tefekkür edâsı ile
Onlardan bazıları Yaşar, Süheyl, Yusuf, Uğur, Erkan, Hasan, Salih ve Talha isminde
Hayat; İman ve cihattır derler ulaştıkları her zaman diliminde
Onların parolasıdır Hidayet, Tebliğ ve Mücadele..
Ve bu parola yazılıdır onların ruhunda da kalbinde de..
Ey dostum Süheyl! Senin ışığını taşıyan nice erler var bu gezegende
Senin ışığınla etrafına parlaklık veren bir dostum da var yanıbaşımda, çevremde..
Etrafını rahman kandiliyle aydınlatan bir erdir O, Süheyl isminde
Mümin erleri çağırır Rahman yoluna yüksek bir azimle
İslam kodlarını titizlikle işleyerek yerleştirir mümin kalplere
O’nun kalbi bir kuş kalbidir, müminlere davranır zarif bir şekilde..
Ey güney yarım küredeki dostum Süheyl!
Bil ki Allah’ın davasını tanıtanlar hep olacak Kuzeydede, Güneyde de
Güney yarım küredeki müminler mücadele edecek Yeryüzünün güneyinde
Bizler de müminler olarak sabırla Allah’ı tanıtanlar olacağız kuzeyde
Bazen yürüyeceğiz bazen son sürat koşacağız yaşantımız süresince..

What do you think?

9 Beğeni
Upvote Downvote
Sarı Yazar

Written by Ahmet-Altun

ÇalışkanAşıkYıllık üye

Bir cevap yazın