in

Angola’da Son Kısım

angola bayragi

Bu yazımızda Angola’nın artık son parçasını ele alacağız: Dış politikası. Bir Afrika ülkesinin dış politika unsurlarını ve bu unsurlarını nasıl kullandığını ele almaya çalışacağız. Böylelikle bir Afrika ülkesini tüm yönleriyle ele almış ve bilinmeyen ya da kulaktan dolma bilgilerin yanı sıra akademik bir göz ileAfrika kıtasındaki bir ülkeye bakışımızı tamamlamış olacağız.

Angola Dış Politikası

Soğuk Savaş döneminde Sovyet bloğunun yıkılmasına kadar olan süreçte dış politika bağlamında SSCB ve Küba ile askeri ve ekonomik aşanda işbirliğine girmiş olan Angola, savaş bittikten sonraki yıllarda yeni açılımlar aramaya koyulmuştur.

Güney Afrika’nın önemli bir ülkesi sayılan Angola, bölgesel dış politikasında sadece etki alanını genişletmek sadece güneyde değil Afrika’nın genelinde etkinliğini sağlamak üzerine bir dış politika anlayışı benimsenmiştir.

Angola’nın dış politikası, ülkenin ekonomik olarak büyümesi, genişlemesi giderek Afrika kalkınma stratejisinde daha belirgin hale gelmesi, ortak girişimler ve uluslararası ortak deniz ticaretinin gelişimi ile birlikte dikkate alınması gerekmektedir. Bunlar aynı zamanda Angola’nın uluslararası saygınlığını ve önemi için vazgeçilmez unsurlardır.[1]

            Sonuç

Angola, sinesinde barındırdığı elmas ve petrol nedeniyle hiçbir zaman rahat bırakılmamıştır. Özellikle Portekiz buralarda hâkimiyeti ele geçirmiş ve uzun yılar sömürmüştür. Öyle ki kendi devletinin ekonomisini bile Angola’ya göre düzenlemiş ve sömürgeler bir bir bağımsızlığını kazanırken Angola Portekiz’in elinden en son kurtulan son devlet olmuştur.

Fakat günümüze gelindiğinde eskiye nazaran daha kuvvetli ve gelişmeye açık üstüne üstelik gelişme kabiliyeti olan ve gelişme gösteren bir tablo çizmektedir. Gerek ulusal, gerek bölgesel ve gerekse uluslararası çapta sesini duyurmaya başlayan Angola özellikle Sovyet etkisini kalkmasından sonra iyiden iyiye bir ge

[1] Ermağan, a.g.e., s. 146.

What do you think?

0 Beğeni
Upvote Downvote

Bir cevap yazın