in

Eğitimde Özelleştirmenin Yeni Adresi: TEMEL LİSELER

nedir
Eğitimde Özelleştirmenin Yeni Adresi:TEMEL LİSELER
Türkiye’de ki eğitim sisteminin hem içerik hem de teknik işleyiş açısından, para-meta-para mantığıyla ele alınması herkesin nitelikli ve parasız eğitim hakkından uzaklaşmasına neden oldu.
Aynı mantık eğitimin hızlı bir şekilde ticari ilişkiler içine çekilerek piyasalaşmasınıda beraberinde getirdi.
2014 Sürecinde AKP ve Cemaatin yaşadığı gerilimlerden doğru  dershanelerin kapatılıp özel okullara dönüştürülmesi(Dershaneler son 14 yılda 2 kat arttı) Temel Lise fikriyatının doğmasına neden oldu.
Neo-Liberalizmin Eğitimdeki Yansıması
Hükumetin asıl hedefinin dershaneleri kapatmak değil, kamu kaynakları İle özel öğretime teşvik etmek olduğu açıktır.Devlet okullarında ki eğitimin gittikçe niteliksizleştiği bir süreç mevcut.MEB bunu düzeltmek için hamle yapmak yerine halktan toplanan vergileri özelleştirmenin adresi olan Temel ve Özel liselere aktarıyor.
Birçoğu “kar etmek” amacıyla kurulmuş, eğitim kurumu olmaktan çok birer “ticari işletme” işlevi gören özel okulların ; kamu kaynakları ile desteklenmeye çalışıldığı açıktır.
Halktan toplanan vergilerin, kamu okulları için harcanmayıp, çeşitli yöntemlerle özel okullara aktarılmak istenmesi kabul edilemez ve karşısında durulması gereken bir durumdur.
Bir çok temel lise daha önce ki yıllarda dershane olmasından kaynaklı fiziki ve niteliksel koşulları okul statüsünde bulunmamaktadır.Bir okulda olması gereken en temel özelliklerin dahi aranmadığı Temel Liselerde; öğrencilerin niteliksiz eğitim almalarına ve tek tip(sınav odaklı) eğitimin içine sürüklenmesine neden olmaktadır.
Tüm toplumsal tabakalardan insanların buluştuğu liselerin bu tarzda bölünmesi :(Devlet Liseleri,İmam Hatip Liseleri,Meslek Liseleri,Özel ve Temel Liseler) sınıfsal anlamda toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretilmesini daha da kolaylaştırmaktadır.Parası olanların özel okulda olduğu, olmayanların devlet okulunda olduğu hatta kurum içi,puan ortalaması yüksek olanların aynı sınıfta,düşük olanların ise farklı sınıflarda olduğu bir bölünme.
Özel Liselere maddi anlamda teşvik verilmekle birlikte psikolojik olarakta yönlendirme söz konusudur.1 yıl içerisinde 230 bin öğrencinin her birine yaklasık 3000 tl maddi teşvik yapılmıştır.Teşvikler sonucu 11. ve 12. sınıfta okuyan bir çok öğrenci sınav kaygısı ile kaydınıtemel liselere aldırmış ve aileler binlerce lira borcun altına girmek zorunda bırakılmıştır.
3530 dershanenin 1500 tanesi temel lise olarak eğitim faliyetine devam etmektedir.Devletin ”Dershaneleri kapatıyoruz,bundan sonra herkes eşit eğitim alacak.” şeklindeki içi boş söylemlerin asılsızlığını açıkça görmekteyiz. Dershanelerin ve eğitim sisteminin çarpıklığı ve eşitsizliği,bu dershanelerin Temel Lise olmasıyla son bulmamıştır aksine daha da sert bir şekilde karşımıza çıkmıştır.

What do you think?

0 Beğeni
Upvote Downvote
Okur

Written by Doğuş GENÇ

Yıllık üye

Bir cevap yazın