in

Nors Rünik Alfabesi (Futhark Alfabesi)

valknut and rune circle green by kainmorgenmeer d8gvflz

futhark-runiczny-abecadło-i-swój-czarnoksięstwo-interpretacja-53203097
Futhark alfabesi de denilen bu alfabe, rünikler, M.S. 3. yüzyıl ve 12. yüzyıl arasında kuzey ülkeleri tarafından kullanılmıştır. Tüm Avrupa’da bu alfabe ile yazılmış 3 binden fazla yazıt, kaya anıtlar bulunmaktadır. Bu yazıda, bu alfabenin, içinde barındırdığı anlamları, onların halklar tarafından nasıl kullanıldığı, ve Tanrıların ve Tanrıçaların bunlarla nasıl ilişkili olduğunu yazıyorum. İyi okumalar.

FEHU – “ Her başlangıç kendi sonuna giden tohumlar barındırır”

Denir ki; başlangıç ya da son yoktur, sadece değişimlerin belirli yerlerde işaretlenmesi vardır. Fehu, başlangıçlarla ilişkilidir. Bu rünün kullanımı, yeni başlangıçlar yaratmada önemli bir araçtır. Fehu, bir çok anlam taşımaktadır. Hepsi yazılamayacak kadar fazla. Bir diğeri ise şansın oluşturduğu bir enerji. Bu enerji hayatta ki gücünüzün ve zenginliğinizin temeli olur.

URUZ – “ Akıl maddeden, madde akıldan üstündür.

Eğer Fehu genç aşıkları simgeliyorsa, Uruz’da genç savaşçıları simgeler. Daha çok hayatın özü, yaşama gücü(iradesi), cesaret ve iyileşmede kullanılır.

THURİSAZ – “Eğer barış(huzur) için savaşmalıysak, bırakın kendi barışımızı(huzurumuzu) savaşta bulalım”

Bir kavga başlatmamak akıllıca bir harekettir ama başlattıysanız bitirseniz iyi olur. Thurisaz, Tanrı Thor’un sembolü olarak gösterilir fakat bunun yanında şevkin, iç kavgaların, direnişin ve ilişkilerin iyileşmesi için kullanılır.

ANSUZ-“ Konuşmak için kelime bulmadan önce dinleyin”

Odin’in insanlara ilk hediyesi nefes ve konuşmadır. Bu yüzdendir ki mitoloji de iletişim Ansuz rünü ile pekiştirilir. Ansuz, iletişim, dinlemek, konuşmak ve hatta manipülasyon için kullanılır.

RAİDHO-“ Yolculuk amaç, istikamettir”

Raidho gerçekliğin rünüdür. Ve hepsi arasında belki en değer verdiğim. Raidho, şimdinin yaşanmasını öğütler. Raidho, hayatın sizi çektiği yönlerde, bir pusula olarak kullanılır. Hayatınızda bir şeylere olan ilginizi, hayatınızın aşkını, en büyük dileklerinizi ve hayallerinizi, onunla bulursunuz. Denir ki; Raidho’yu anlayan, gerçekliği diğerlerinin yaşadığı hayattan ayrı göreceklerdir ve kendi hayatlarını ancak o zaman kuracaklardır. İster bir fiziksel seyahat olsun, ister bir “iç seyahat”, daima etrafımızda olacaktır. Aynı zaman da o liderlikle bağlantılıdır çünkü bir lider kendi gerçekliğini ilk olarak görmelidir.

KENAZ-“Öğrenci hocasını geçer”

Hayatta her birimiz, patikamızda yürürken kendi meşalemizi taşımalıyız. İşte Kenaz, bu meşaleyle aranan gerçekliği ve aydınlanmayı temsil eder. Bilgiye olan aşk, kontrol edilebilen bir enerji, düşüncelerin berraklığı hep Kenaz ile bağdaşıktır.

GEBO-“Her hediye lanetini getirir”

Gebo, birinin karşısındakine ister fiziksel ister başka şekilde verdiği hediyelerin sembolüdür. Karşılıklı verilen hediyelerdir. Ya da yapılan bir iş karşısında şükranlarını vermek için birine sunulan hediyelerde olur. Aynı zamanda erkek ve kadının birbirlerine karşı hissettikleri şevki temsil eder.

WUNJO-“Ne dilediğine dikkat et..”

Wunjo birinin içinde ki gerçek iradeyi bulmasının sembolüdür. Hayatta olan neşe ve sevinçlerin, hayatı yaşama iradesinin ve uyumun sembolüdür.

HAGALAZ-“ Yok etmemiz gereken şeyleri düzeltmeye kalkma.”

Çoğunlukla “çok büyük” bir değişime işaret olsa, ya da bu değişimi isteyenler tarafından kullanılsa da, diğer bir sembolize ettiği şey ise,felaketler, kriz durumları ve radikal değişimlerdir. Bir farklı durumda da, bilinçsiz durumların etkilerini dağıtmak ve hayatın kendi şeklini bulması için kullanılır.

NAUTHİZ-“Bilinç gereklilikdir.”

Nauthiz, onu kullananı karışık durumlarda karar vermesi için cesaretlendirme de kullanılır. Daha çok, gereklilik, irade isteği, sıkıntının üstünden gelme ve değişilmezliğin kabullenilmesi olarak yer alır.

ISA-“Buzlar sadece bir nehrin akışını durdurmak için ortaya çıkar.”

Isa ilk başta bir kontrol rünüdür ve daha çok şu an ki durumun varlığını korumak için kullanılır. Odaklanmanın ve kontrol edilen kişiliğin sembolü olsa da çoğu şey gibi bunun da bir karanlık yanı, yani egoyu tetikleme durumu vardır.

JERA-“Sabır bir noktaya kadardır. Zamanını bil ve ona göre karmana çalış.”

Jera çoğu rün arasında neredeyse tek bir anlam ve amaç için kullanılan rünlerden biridir. Bu da; hasat. Bu konuyu açtığımızda bunun altında iki şey yattığını görürüz ki bunlardan biri Karma’nın temeli olan, yaptıklarının ödülünü alma. Diğeri ise verimlilik, sabır ve insanın yaşadığı toprakta bulduğu harmoni.

IHWAZ-“ Patika zorlu ve karanlık ve görünürde bir son yok.”

Uzun ömürlülük.. Ihwaz, temsil ettiği şeylerle ruhani olarak diğerlerinden ayrılır. Çünkü kullanıldığı diğer amaçlar arasında, insanların eski atalarıyla iletişim kurması, onlardan dileklerde bulunması yatmaktadır.

PERTHRO-“ Başlangıç ve bitiş çoktan ayarlanmıştır. Arada kalanlar ise sensindir. “

Karma ve kader’in rünü. Tüm evrende ki gelişimde kaderin rolünü temsil eder.               Tüm rünler arasında,belki de Ihwaz ile birlikte Perthro, en büyük gizemle uğraşır, yani evrenin doğumu ve ilerleyişi ile. Perthro’nun kullanımı, akılların en derinlerinde yatan en büyük fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olmaktır

ALGİZ-“Korkunun her kalpte yeri vardır. Cesaret ise sadece bir tepkidir”

En çok Tanrılarla, ya da mitoloji de melek figürü olarak görülebilen Valkürler ile iletişim kurmayı temsil eder. Aynı zamanda evrenin işleyişiyle kişi arasında ki bağında bir sembolüdür. Algiz, rünler arasında ilahiliği, tanrısallığı içinde en çok barındıran ründür.

SOWİLO-“ Bir rehber seni kapı eşiğine kadar getirir, sonra da senin hamleni bekler”

Başarının, hedeflerin ve rehberliğin rünüdür. Aynı zamanda güneşin temsilcisidir. Kalbi, diğer insanların düşüncelerinin soğukluğuna karşı sıcak tutarak bir amaç üzerine yoğunlaşmasını sağlar. Yani amaçlarla, hayallerle bağlantılıdır.

TİWAZ-“Kişinin kendisinden güçlü olan şey, yine kendisidir”

Dengenin rünüdür. Aynı zamanda kişinin toplum için bireyselliğini feda etmesidir.  Tiwaz rünü, savaş ve adalet tanrısı Tyr’den sonra adlandırılmıştır. Tyr ise kuzey yıldızı Polaris’in sembolüdür. Bu denklemden yola çıkarak denilebilir ki; Tiwaz, aynı zamanda dengenin, bireyselliğin ve adaletin tek sembolüdür. Evrende insanın adalet ve yasalarla yönünü bulmasını açıklar. Adil bir karar vermeniz ya da biri hakkında adilce düşünmeniz gerektiğinde Tiwaz size bunu yapmanız için gerekli olan dengeyi ve adalet hissini verecektir.

BERKANO-“En açık gerçek derinlerinde saklıdır ve bunu sadece sen bilirsin”

Oluşumun, yani devamlı gelişimin, yeniden doğuşun ve yenilenmenin rünüdür. Doğuş, değişimler ve aynı zamanda bilincin bulanıklığı Berkano’nun temsil ettikleri arasındadır. Denir ki; Berkano bahar zamanı geldiğinde ilk büyüyen ağaçtır, bu yüzdendir ki bu rün tamamıyla doğum, ve yeniden doğmadan ibarettir. Önemli bir şey olarakta, anneliği temsil eden ründür. Söylenenlere göre, yeryüzünde anne rahmi kadar güvenli bir yer yoktur, ve Berkano ise bize bu güvenliği sağlayan ründür.

EHWAZ-“ Akıl, bedene güvenir, beden ise akla”

Takım çalışmasının ve tek bir amaç için dostlarla olmanın simgesidir. Uyum, güven, sadakat bunun içerdikleri arasında olsa da aynı zamanda arkadaşlığın da en büyük sembollerinden biridir. Ehwaz’ın gücü, iki kişiyi belli bir enerji altında toplar, ya da birbirlerine olan çekimi arttırır.

MANNAZ-“ Hepimiz birer kurtarıcı, hepimiz birer tanrıyız”

Mannaz, en değer verdiğim rünler arasında yer alır. Çünkü onun anlattıkları, mitoloji de en güçlü figürlerle eşleşir. İnsanoğlunun birbirlerine olan bağı, insanın varoluşu, ve insan ruhunda ki enerjinin en büyük temsilcisidir Mannaz. İnsanlar kendinin farkına varmada, ya da birbirlerinin güçlerini, hislerini ve birbirlerine olan duygularını fark etmede güçsüzlerdir, bunun için Mannaz gereklidir. Bir anlamda, Tiwaz’da olan kişinin kendi rakibi olmasında ki yolu bulmaya yarar.

LAGUZ-“ Gelecekte ki hallerimiz,bizleri sayısız geçmişlerden çağırır ve her gece bir hayalle aşınır”

Hayatın, ve bilincin sembolüdür. Hayat bir çok yönde Su’ya bağlı olduğundan Su Laguz ile anlam bulur. Hayat, evrenin ilerleyişi, döngüler Laguz’un temsil ettikleri arasındadır.

INGUZ-“ Ancak bir başınalığın, yalnızlıktan farklı olduğunu anladığımızda, bir başkasının hayatımızda ki yerini onurlandırabiliriz”

İnsanın daha yüksek seviyelere ulaşmada, soyutlanma ve bir başına kalma isteğinin, ya da düşüncelerle baş başa kalma isteğinin sembolü denilebilir. Aynı zamanda kişinin hayatın tüm zorluklardan kaçmasını, inzivaya çekilmesini ya da kendini tanrılara adamak adına toplumdan soyutlanma anlamlarını içerir. Bunlardan tamamen farklı olarak, erkeğin doğurganlıkta olan yararını ve kadının gebelik sürecini kolaylaştırma da ya da bunu belirtmede kullanılır.

DAGAZ-“ Zaman bir kere fark edildiği zaman sevgiyle kucaklanması gerekir”

Bir şey hakkında aşırı bilinç sahibi olmanın, ya da ayrı olarak, insanlar tarafından fark edilişin sembolüdür. Aynı zamanda, gün ve gece döngüsünü en iyi anlatan ründür. Uyanış, farkındalık ya da tersi olarak vizyon eksikliği temsil ettiği şeylere eklenebilir.

OTHALA-“Miras bıraktığımız şey kendimiziz”

Atalarımızdan kalan ruhsal gücün, kişiliğin sembolüdür. Eski nesillerden kalmış, bilgi ve güç bu rün içinde toplanır. Fehu gibi o da zenginliğin bayrağını taşır ve aile ilişkilerini bağlar. Size geçmiş olan onca nesil karakteri ve ruhu arasından gerçekten damarlarınızda dolaşan en fazla 2 tane nesil vardır. Bu nesiller sizin karakterinizi olgunlaştırır ve etkiler. Ama yine de eksik hissedilen bir parçanız var ise Othala bunun için oradadır.

What do you think?

12 Beğeni
Upvote Downvote
Kırmızı Yazar

Written by Koray ERTUĞ

Müzik, film ve mitoloji manyağı. Yazılacak çok şeyi var.

Yıllık üye

Bir cevap yazın

yorumlar