içinde

Paganizm ve Paganlar

920x920

Paganizm : Politeistik ya da panteistik doğaya (doğa anaya) tapan bir dinlerin veya inanışları kapsayan terim.

Pagan : Politestik ya da pantestik doğaya(doğa anaya) tapan dinlerin veya inanışların takipçileri, inananları.

Pagan kelimesi Latince’de ki paganus teriminden gelmiştir. Çoğu kişi tarafından Wicca inancı ile karıştırılır, asıl olay şudur ki; Wicca, Paganizm’in bir alt koludur, birbirlerine benzerlerdir, bir Pagan bir çok tanrıya, tanrıçaya, ya da tek bir tanesine inanabilirken, bir Wiccanda da aynı durum vardır ki, arada tek bir büyük fark vardır: Wicca’ın bir kurucusu vardır, o kişi Gerald Gardner. Paganizm’de bir kurucu bulunmadığından bu fark önemli bir fark olarak söylenir.  Wicca adı “büyücülük” kelimesiyle eşleşir, hatta ondan gelir. Paganizm’de büyücülük olmasa da olur bir durumdadır, fakat Wicca’da ise büyücülük çoğunlukla çalışılan ve üzerinde çalışılan bir şeydir. Wicca temelini büyücülükten alan bir dindir. Paganizm ile arasında ki asıl fark budur.

Paganizm’den konuşunca tabi ki akla gelen ilk düşüncelerden bazıları “cani ayinler, katletmeler veya verilen kurbanlar olabilir” fakat bunu terim olarak incelendiğinde şöyledir: Paganizm, diğer dinlerin dışında kalan, onlara inanmayı tercih etmeyen ve kişisel bir tecrübe yaşayan, doğaya bağlı insanlar tarafından benimsenen bir inançtır. İçinde bir çok alt kolu olmakla beraber, zaman içinde bir çok karalamaya konu olmuştur. İnsanlık tarihinin belki de en eski inançlarından biri olduğu söylenebilir ki, Romalılar, Japonlar, Hintliler, Mısırlılar, Yunanlar ve Persler, hatta “barbar komşuları Kuzeyliler” tarafından benimsenen bir inançtır.

Spiritüellik konusunda Paganizm ve onun alt kolları doğayla ve evrenle bir olmayı seçer, en çok ona şükran duyarlar ve en çok onu önemserler ki, Wicca inancında “Yıl Çemberi” olarak adlandırılan 8 kutsal bayram vardır. Madon; Sonbahar Ekinoksunu kutlamak için, Yule; kış ortalarında kutlanılan ve güneşin dönüşünü temsil eden bir gündür ve tüm günler arasında en önemlisidir, Imbolc; Yule’dan sonra Şubat aylarında kutlanılan ve baharın güzelliklerinin yavaş gelişinin kutlanması ve ayrıca çoğu kültürde olan bahar temizliği bu kutlanılan günden gelmiştir, Ostara; eski İngilizce’de Eostre olarak adlandırılan bir tanrıçaya şükran sunmak için kutlanılan bir bayramdır, ve Hristiyanlıkta ki Easter (Paskalya) adını bu tanrıçadan almıştır, Beltane; yazın gelişini kutlamak için bir bayramdır, Roma dönemlerinde çiçeklerin ve bitkilerin tanrıçası Flora için kutlanırdı, Litha; yaz ortalarında kutlanılan, ve dört mevsim için kutlanılan bayramlarından biridir, Lammas; Wicca inancında kutlanılan hasat festivallerinden biridir ve Samhain; tüm festivaller ve bayramlar arasında en karanlığı olarak gösterilen, Beltane’nin aksine karanlığı içerir, çünkü bu bayram da insanlar hayattan göçüp giden sevdiklerini, hayvanlarını ve bazen eski atalarını hatırlamak için, onların anılarını canlandırmak bir araya gelirdi. Bazı Paganlar, Samhain ayinlerinin bu dünya ve hayat sonrası ile arada ki bir perde olduğuna inanırdı..

Samhain.. İnsanların hatıraları ateş yoluyla daha kolay aktarılırdı. Bu yüzden çoğu ayinde en azından bir mum yakılması gerekir.
Samhain.. İnsanların anıları ve yaşantıları ateş aracılığıyla daha kolay aktarılırdı. Bu yüzden ayinlerde en azından bir mum yakılır..
Çağdaş paganlarda Yule kutlaması..
Modern paganlarda Yule kutlaması..

Modern Paganizm (Çağdaş Paganizm):  Neopaganizm olarakta adlandırılan bu Paganizm inancında, insanlar Hristiyanlık öncesi paganizmi örnek alarak daha çok yeryüzü ve doğa ağırlıklı, günümüzün endişelerini, isteklerini ve arzularını hedef alan bir inancı benimserler.  Modern paganların benimsedikleri bazı düşünce ve inançlar şunlardır;

1- İlahilik (tapınalacak şeyler) tam önümüzdedir.

2- İlahiliğe giden bir çok yol vardır.

3- Yeryüzünü, yani Tanrıça Gaia’yı yaşayan bir varlık gibi severiz ve ona saygı duyarız, çünkü biz onun bir parçasıyız.

4- Gün ve gece döngüleri, hayatımızın döngüleri kutlanmalıdır, böylece geçmişimizin geleneklerine saygı duyarız ve yenilerinin oluşmasını sağlarız.

5- Bir Mesihten ya da bilgelerden kaçınmak gerekir, çünkü ilahilik aracı istemez. Bir tanrı ya da tanrıçayla iletişim içten gelecek bir güç ister. Kişinin kendisinden.

6- Bir kişinin hayatı inandıklarıyla tutarlı olmalıdır, bu tartışılmaz.

Tanrıça Gaia, yeryüzü.. Toprak, gök, su, tüm yaratılanlar tanrıça Gaia ile ilgilidir.
Tanrıça Gaia, yeryüzü.. Toprak, gök, su, tüm yaratılanlar tanrıça Gaia ile ilgilidir.

“Sen bilgi kazanısın,
ilhamın akıp çıktığı.
Sen engin yeryüzü,
tüm hayatı doğuran.
Sen bizi çevreleyen Aysın,
tüm okyanusların gelgitlerine hükmeden.
Sen engin gece göğüsün,
sayısız yıldızlarla dolu.
Huş ağaçlarından bir ormansın,
derin ormanlarda parlayan
Sen hepimizin Annesi,
sana hayret ve saygıyla bakıyoruz, inanıyoruz”

Ne düşünüyorsun

Kırmızı Yazar

Yazar Koray ERTUĞ

Müzik, film ve mitoloji manyağı. Yazılacak çok şeyi var.

Yıllık üye

Bir cevap yazın

Bir Yorum