in ,

S.W.O.T

swot analysis 1

S.W.O.T Analizi nedir? SWOT kısaltması İngilizce Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Türkçe kaynaklarda SWOT yerine bu İngilizce ifadelerin Türkçe karşılıkları olan Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan GZFT kısaltması kullanılabilmektedir. SWOT Analizi açılımındaki kelimelerden de anlaşılacağı üzere organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditleri analiz eden bir stratejik planlama metodudur. Organizasyon için belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleştirilmesini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek olan iç ve dış faktörlerin belirlenmesini sağlar. Bu teknik Albert Humphrey tarafından 1960 ve 1970li yıllar arasında Stanford Üniversitesinde yapılan bir araştırma projesini yönetirken kullanıldığından Albert Humphrey adı ile anılmaktadır. Ancak bu araştırmanın karşılığında bilimsel literatürde herhangi bir yayın bulunmamasından dolayı SWOT Analizinin Albert Humphrey adına akredite edilmesi bazı bilimsel çevreler tarafından doğru bulunmamaktadır. Swot analizi herkesin yapabileceği basitliktedir.Kolay öğrenilir.Kolay uygulanabilir.Yalnızca bir kalem ve kağıt ile yapılabilir.

SWOT Analizi İncelemesi:
  • Güçlü Yönler: Organizasyonun belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için kendisine avantaj sağlayacak öznitelikleridir. Güçlü özelliklerimizi ön plana çıkarmayı amaçlar. Örneğin; iyi bir konuşmacıysak sözlü mülakatlara gidip olabildiğince bu güçlü özelliğimizi kullanmalıyız.Güçlü yönlerimizi fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanabiliriz.
  • Zayıf Yönler: Organizasyonun belirlediği hedeflere ulaşabilmesinde kendisi için dezavantaj olan öznitelikleridir.Zayıf olduğumuz özellikleri öğrenmeli ve yeni stratejiler getirip üstesinden gelmeyi denemeliyiz.
  • Fırsatlar: Hedeflere ulaşılabilmesinde organizasyona yardımcı olacak dış çevre koşullarıdır
  • Tehditler: Hedeflere ulaşılabilmesinde organizasyonun performansını düşürecek olan dış çevre koşullarıdır

Bu şekilde analiz etmek nelerde daha iyi olduğumuzu , nelerde eksiğimiz olduğunu gösterir. Bundan Farklı olarak bazı insanlar ilginç özelliklerini keşfedip bunlardan paralar kazanıyorlar. Örneğin; Goodman isimli kadın gözlerini 12 mm dışarı çıkararak guiness rekorlar kitabındaki yerini almış ve bu işten programlara katılarak ilginç yeteneğini sergileyerek paralar kazanıyor bununda zayıf yönleri var hergün gözlerine bakım yapması gerekiyor.Bu analizin kullanım alanı şirket analizlerinden bireysel analize kadar geniş yelpazesidir.

SWOT analizi temelde iki işe yarar:

1)ANLAMAYI VE ALGILAMAYI KOLAYLAŞTIRIR: Kurumun ve onu çevreleyen ortamın tüm yönleriyle ve tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmesi.

2)DOĞRU KARAR ALMAYI KOLAYLAŞTIRIR: Mevcut durumun görülüp, kuruma ilişkin ileriye dönük adımların, daha sağlıklı, daha gerçekçi ve daha etkin atılması.

İç Analiz

–Kuruluşun, sistemin kaynak ve yeteneklerinin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi

–Genellikle kontrolumuz altında olabilen

–Kıyaslama

Dış Analiz

–Çevre etkenlerinin belirlenerek fırsat ve tehditlerin saptanması

–Genellikle kontrolumuz dışında olan

–Dış etkenler :

Politik

Ekonomik

Sosyo-Kültürel

Teknolojik

What do you think?

0 Beğeni
Upvote Downvote
Kırmızı Yazar

Written by Merter

Anadolu University- Business administration

Yıllık üye

Bir cevap yazın